kerk__winter_.png

Historisch Marrum

Historisch Marrum

In Marrum zijn in 2017 meer dan 40 historische panden voorzien van een informatiebordje over de geschiedenis van het pand en zijn bewoners. Op deze pagina is deze informatie eveneens opgenomen, en zal worden aangevuld met meer foto's en bijzonderheden. Dit werk wordt uitgevoerd door de werkgroep Borden Historisch Marrum van doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk en kan gerealiseerd worden dankzij een financiële bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân.

plattegrond voor website1065x1280

Klik in de lijst hieronder op de naam van het pand voor meer informatie.

1. Lage Herenweg 45 Rustenburg       26. Oudhuisterwegje 1 Earst sosjale
wenningbou
2. Lage Herenweg 78 It skoalhûs   27. Ringweg 24 It skoalhûs
3. Lage Herenweg 37 Griff. pastorije   28. Ringweg 20  De plysjewenning
4. Lage Herenweg 66 It kostershûs   29. Ringweg 11 Hûs mei timmerwinkel 
5. Lage Herenweg 60 It notarishûs   30. Het Oosten 11 Âld stee op it east
6. Lage Herenweg 36

De touwinkel
fan Elzinga

  31. Kerkpad 1 It hûs fan de
karrider
7. Lage Herenweg 34 De sûkerei-iest   32. Kerkstraat 6 Oan it betonnen paad 
8. Lage Herenweg 30 Hotel De Haan   33. Langebuorren 27 It postkantoar
9. Langpaed 2  Bakkerij Link   34. Lage Herenweg 15 De weinmakkerij
10.Lage Herenweg 28 De grientewinkel   35. Lage Herenweg 9 Sûkereidroegershûs
11.Lage Herenweg 17 De smidderij   36. Lage Herenweg 5-7  Slachterij Van der Wal
12. Langebuorren 4 De drogisterij    37. Lage Herenweg 20 Herfoarme Pastorije
13. Langebuorren 6 Timmerman
Miedema's hûs
  38. Lage Herenweg 6 Semintstienfabryk
De Volharding
14. Langebuorren 8 It Heephûs    39. Lage Herenweg 2B Loazjemint op
Kopkewier
15. Langebuorren 5 Bakkerij Kooistra   40. Lage Herenweg 2A Garaazje Hofstra
16. Langebuorren 7 Boerenleenbank   41. Westernijtsjerk 6 Hatsmastate
17. Langebuorren 21 Konservenfabryk
De Eersteling
  42. Westernijtsjerk 27 Weeshûs
Tjallingastate
18. Langebuorren 10 It kofjehûs   43. Hoge Herenweg 1 Botniastate
19. Langebuorren 14 De Doarpsklok    44. Hearrewei 2  Suvelfabryk
20. Lytsebuorren 4 Enkabé
De Ruiter
  45. Stasjonswei 1 Gêrsdroegerij
21. Lytsebuorren 6  De soos    46. Stasjonswei 24 It Stasjon
22. Lytsebuorren 8 De sintrale
bakkerij
  47. Hegebuorren 17 Godeharduskerk
23.Lage Herenweg 31 Slachterij
Hofstra
  48. Westernijtsjerk 2 Kerk
Westernijtsjerk
24. De Terp 2-12 Pleats mei
weinhûs 
  49. Het Oosten Oarlochsmonumint
25. Kerkpad 7

Buorkerij oan'e
Achterdyk

   50. Nieuweweg 4A  Molen de Phenix
       51. Ljouwerterdyk 1B  De Grutte Mûne
       52. HogeHerenweg 20A  De Klaailânsmûne