kerk__winter_.png

Nieuws

Oud papier op 3 mei i.p.v. 26 april

I.v.m. koningsavond heeft VV Marrum besloten de inzameling van het oud papier een week op te schuiven. De inzameling zal niet vrijdag 26 april plaatsvinden, maar vrijdag 3 mei.

Dorpsvisie nu ook op marrumonline

Tijdens de ledenvergadering van dorpsbelang, die plaatsvond bij de nieuwjaarsbijeenkomst in januari, is de nieuwe dorpsvisie vastgesteld. De dorpsvisie 2023-2033 staat nu ook op marrumonline. Klik hier om de dorpsvisie te openen.

Lees meer...

Jaarlijkse rommelmarkt in het dorpshuis

Normaal gesproken vindt in deze tijd de jaarlijkse rommelmarkt in het Dorpshuis plaats. Helaas kan de rommelmarkt niet doorgaan vanwege de hoge kosten voor het afvoeren van de spullen die niet verkocht worden. Op dit moment is het dus niet zinvol om de rommelmarkt te organiseren.

De organisatie van de Jaarlijkse Rommelmarkt De Nije Tille

Fotograaf-ecoloog Ruurd Jelle van der Ley te gast bij Fûgelwacht

‘Van schraal weiland naar natuurgebied’

- Fotograaf-ecoloog Ruurd Jelle van der Leij te gast bij Fûgelwacht

Maandagavond 11 maart vertelt Ruurd Jelle van der Leij op uitnodiging van de Fûgelwacht Hallum, Marrum, Ferwert, Blije e.o. in mfc Trefpunt aan
De Singel te Hallum over het zijn unieke project ‘van weiland naar natuur’.

De jaarvergadering van de Fûgelwacht begint om 19.30 uur met éérst de lezing van Ruurd Jelle en ná de pauze huishoudelijk zaken voor leden.

Ruurd Jelle van der Leij is ecoloog en fotograaf. Maar hij was ook cameraman voor de film over het Wad en de grutto. Op uitnodiging van Fûgelwacht Hallum, Marrum, Ferwert, Blije e.o. is Ruurd Jelle maandag 11 maart te gast om te vertellen over hoe hij dicht bij huis in Oldeholtpade een schraal weiland omtoverde naar een weelderig natuurgebied met ijsvogels, boomkikkers en vuurlibellen, iets waar de meeste natuurliefhebbers alleen maar van kunnen dromen. Ruurd Jelle kreeg dat binnen een jaar voor elkaar. Of eigenlijk: de natuur deed dat. ,,Ik richt alleen de kamers in en zorg voor een gespreid bedje. De natuur doet de rest’’, vertelt hij.

In 2021 belde een jeugdvriend Ruurd Jelle op met de vraag of hij een huis met een stuk grond van drie hectare van zijn familie wilde aankopen. Ruurd Jelle had zijn tuin in Oosterwolde op dat moment al helemaal onder controle. Onder het motto ‘mijn tuin is nooit groot genoeg’ en omdat het project ook financieel rond was, was de keuze dus snel gemaakt. ,,Het stuk land in Oldeholtpade was oud, schraal en onbemest’’, vertelt Ruurd Jelle. ,,Het was best een mooi weiland, maar er gebeurde niet zo veel. Er waren een paar soorten bloemen en een dichtgegroeide sloot. Verder niets.’’ Hij werkte acht maanden aan een goed plan, een vriend nam plaats op de kraan en na zes weken graven was het weiland een natuurterrein.

Leden en niet-leden zijn welkom, de toegang is gratis en vol is vol !

135 20 rj7 ijsvogel paring ok 1

5 en 6 april toneel Troch Omstannichheden Iepen

Na een aantal jaar van afwezigheid in het voorjaar, is Toanielferiening Marrum e.o. terug met de opvoering van een avondvullend stuk. Lees het in het door de Toanielferiening ingestuurde bericht.

Lees meer...

Woonplatform Noardeast-Fryslân over betaalbaar wonen

De gemeente Noardeast-Fryslân organiseert twee bijeenkomsten met het thema betaalbaar wonen dit voorjaar.
De gemeente wil graag met inwoners in gesprek over hoe we wonen weer betaalbaar maken in Noardeast-Fryslân en is benieuwd naar de ideeën van onze inwoners. De bijeenkomsten zijn op 19 maart en 3 april.

Lees meer...

EHBO-cursus: leer reanimeren en eerste hulp verlenen

In maart wil EHBO Ferwert een basiscursus starten.

Hoeveel tijd kost het volgen van een basiscursus?
3 dagen cursus, daarna een herhalingsochtend (examen training),
met aansluitend in de middag het examen (dus 4 dagen).

Lees meer...

Nieuw boek van Tineke-de Vries-Struiksma uit Marrum

Finn en Zinzi zoeken de fiets

Het nieuwe boek van Tineke de Vries - Struiksma uit Marrum is verschenen

Op vrijdag 2 februari verschijnt het nieuwe boek Finn en Zinzi zoeken de fiets - Wat komen Finn en Zinzi tegen op die zoektocht? van Tineke de Vries - Struiksma. Dit kinderboek wordt uitgegeven door uitgeverij Boekscout.

Lees meer...

6 januari Marrumer Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zaterdag 6 januari is in De Nije Tille weer de Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Marrumers. Met beknopte jaarvergadering van dorpsbelang en feestvereniging Marheim, Marrumer Kat, maaltijd en eenakter.

Zie voor het hele programma de agenda.