POES-UITSNEDE.png

Nieuws

Broed jij ook op een idee?

Losse fearren biedt ons dorp kansen

Met Losse fearren draagt Wonen Noordwest Friesland een steentje bij aan kleinschalige projecten die dorpen leuker, mooier en gezelliger maken. Sinds de lancering van Losse fearren in 2009 kregen honderden verenigingen en particulieren een bijdrage voor hun project.

Lees meer...

Robothond Bijke biedt hulp in Noordoost-Friesland

De zorg in Noordoost Fryslân wordt straks verzorgd door Bijke, de digitale Sta(U)Bij hond.Daarom wordt donderdag 24 mei van 16.00 -17.30 uur en/of van 19.00 - 20.30 uur in het dorpshuis van Marrum nagedacht over een leven lang goed thuis kunnen blijven wonen met de beste zorg. Bijke kan u daarbij helpen. Hoe? Denk met ons mee!

Lees meer...

Yetje Althuizes (90) in het zonnetje

Begin mei is er altijd weer een lintjesregen van de Koning vooral aan mensen die dit door hun functie in de maatschappij automatisch krijgen. Gelukkig worden de laatste jaren naast dit lintje steeds meer mensen in het zonnetje gezet omdat ze een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Dit jaar moest ook de inmiddels negentigjarige Yetje Althuizes maar wat extra aandacht hebben vonden haar tantezeggers, Frankje, Durk, Hanny en Corita.

Lees meer...

Drie jubilarissen bij drumband gehuldigd

Tijdens de muziekuitvoering op 14 april zijn drie jubilarissen bij Drumband De Eendracht in het zonnetje gezet. Het ging om lidmaatschappen van 12,5, 25 jaar en maar liefst 60 jaar! Deze topper is Marrumer Douwe van Oosten, die ook instructeur van de drumband is.

Lees meer...

Busplan gaat door; extra reizigers geen doelstelling meer

De provincie zet het plan door om geen bussen meer door ons dorp te laten rijden. Doarpsbelang Marrum-Westernjtsjerk betreurt dit, maar wist dat het te verwachten was gezien het verloop van het gehele proces in de afgelopen maanden. De gebrekkige en wisselende motivering en onderbouwing van het 'experiment' vindt Doarpsbelang wel erg treurig. Van het oorspronkelijk zo belangrijk geachte doel om extra reizigers te trekken, is eigenlijk niets over: bij een gelijk blijvend aantal reizigers is al aan de doelstelling voldaan!

Lees meer...

Huidige stand van zaken rondom sportkooi Marrum

Multifunctionele Sportkooi

Graag brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de  plannen om een nieuwe sportkooi te realiseren op het terrein van onze voetbal vereniging. Zoals is te zien op onderstaande afbeelding is de locatie niet meer op het achterste gedeelte van het juniorenveld tussen de tennisbanen en Pantsjewier, maar hebben we inmiddels een nieuw beoogde locatie.

Lees meer...