UITSNEDEstation.png

43. Hoge Herenweg 1 Botniastate

Frysk
De Botniastins wie it stamhûs fan de haadlingfamylje Botnia, ek wol Bottinga neamd, dy’t dêr oant likernôch 1500 wennen. Neffens de oerlevering naam Feico van Botnia út Marrum yn ’e alfde ieu diel oan de earste krústocht. It is lykwols de fraach hoe betrouber dat is. Yn 1462 waard yn Marrum de Skieringer Tzaling Botnia, ‘een koen en onverzaagd heerschap’ deaslein troch Fetkeaper Schelte Jaiama út Hallum. Nei it fuortgean fan de Botnia’s bleau de pleats Botniastate noch oant 1708 eigendom fan de famylje Botnia.

Nederlands
De Botniastins was het stamhuis van de hoofdelingenfamilie Botnia, ook wel Bottinga genoemd, die er tot ca. 1500 woonde. Volgens de overlevering nam Feico van Botnia uit Marrum in de elfde eeuw deel aan de eerste kruistocht. Het is echter de vraag hoe betrouwbaar dat is. In 1462 werd in Marrum de schieringer Tzaling Botnia, een ‘koen en onverzaagd heerschap’, doodgeslagen door vetkoper Schelte Jaiama uit Hallum. Na het vertrek van de Botnia’s bleef de boerderij Botniastate nog tot 1708 eigendom van de familie Botnia.

BotniaStateMarrum 1862 DCannegieter201862
D.H. Cannegieter maakte in de 19e eeuw deze tekening van de toen al lang verdwenen Botniastins aan de hand van een afbeelding op een lepel. Daarmee is het de vraag of het er wel echt zo uitgezien heeft.

Lees hier meer over de kruisvaarder Feico van Botnia.

Terug naar overzicht