UITSNEDEstation.png

Nieuws

Taizéviering in Westernijtsjerk 23 juni 19:30 uur

Op zondagavond 23 juni hopen we in het kerkje van Westernijtsjerk een Taizé viering te houden. We beginnen om 19.30 uur (in het doarpsbled staat 19 uur vermeld, maar de juiste tijd is dus 19.30 uur). In de viering kan er volop gezongen worden. Er zijn een Bijbellezing en gebeden, een stiltemoment en gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Iedereen is van harte welkom. Bij de uitgang is een collecte voor de onkosten.

 taiz westernijtsjerk