bertus_grijdanus.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

lekkage digestaat bij mestvergister Nieuweweg

Bij de mestvergister aan de Nieuweweg in Marrum is dinsdag een grote hoeveelheid digestaat (vergiste mest) weggelopen. Waarschijnlijk ontstond de lekkage toen een tankwagen van fa. Wassenaar-Mestweg rond 18 uur een vracht digestaat bij de vergister van Host wilde laden en er wat misging met de aanvoerslang of koppeling. Er is een grote hoeveelheid digestaat uit de mestzak over het terrein gelopen en via een uitrit naar de naastliggende bedrijven.

Lees meer...

Overeenstemming over maatregelen biovergister Nieuweweg

Biogas Marrum, Marrumers en gemeente maken afspraken over biovergister Nieuweweg

Biogas Marrum, Marrumers en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over te nemen maatregelen bij het bedrijf aan de Nieuweweg om hinder te voorkomen en over het beëindigen van juridische procedures. De belangrijkste aanpassingen die Biogas Marrum doet, zijn dat er een gebouw komt waarin de vaste mest kan worden gelost, een hal voor de verwerking en het laden van het digestaat en een chemische luchtwasser. Die laatste is inmiddels al in werking. Praktisch alle bedrijfsprocessen kunnen dan inpandig plaatsvinden, waarbij de lucht door luchtwassers gereinigd wordt.

Lees meer...

Digestaat in sloten bij mestvergister

Gister, dinsdag 15 februari 2022, heeft er een lekkage plaatsgevonden bij Biogas Marrum, de biovergister van Host aan de Nieuweweg in Marrum. Als gevolg daarvan is een grote hoeveelheid dunne fractie van digestaat in de sloten bij het bedrijf gelopen.

Lees meer...

De flage kin út! definitief streep door vergunning biovergister (2)

Het is eindelijke zover: de vergunning om een vergister aan de Botniaweg te bouwen is er definitief niet meer. Afgelopen week werd duidelijk dat er geen beroep is ingediend tegen het besluit van de provincie om de vergunning vergister Botniaweg in te trekken. Hiermee is het besluit nu definitief.

Na bijna vier jaren inzet en actievoeren vanuit het dorp, is het zover. We hebben duidelijkheid. En dat is wel een feestelijk moment waard! Momenteel is het door de corona-situatie niet mogelijk, en voelt het ook niet gepast, om uitgebreid feest te vieren. We hopen dat er later een moment komt voor een bescheiden feestje.

Vrijdag 29 januari de vlag uit!

Het idee is aanstaande vrijdag 29 januari de (Marrumer) vlaggen in top te hangen. Doe jij ook mee? een Friese of Nederlandse vlag is natuurlijk ook goed.

Lees meer...

GS besluit tot intrekking vergunning biovergister Botniaweg

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân hebben nu echt besloten om de oude omgevingsvergunningen voor een grootschalige biovergister aan de Botniaweg bij Marrum in te trekken. Op 1 september hadden ze daartoe al een ontwerp-beschikking vastgesteld. Een door de vergunninghouder ingediende zienswijze gaf de provincie geen aanleiding om het besluit te wijzigen. Met het besluit is tegemoet gekomen aan het in december 2019 ingediende verzoek door Stichting Duurzaam Marrum mede namens omwonenden van meer dan 30 adressen binnen 450 meter en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk. In juli schaarde de gemeente zich achter dit verzoek, wat zeker ook positief heeft bijgedragen.

Lees meer...

Mestvergister Nieuweweg: kloof tussen gewekte verwachtingen en realiteit

Het is een taai traject om gedaan te krijgen dat de biovergister van Host Bio-energie minder hinder gaat geven voor met name voor de omliggende bedrijven. De gemeente ziet niet veel reden om handhavend op te treden. Maar wel wil de gemeente gezien de toch wel geconstateerde overtredingen geurvoorschriften opleggen. Over handhaving en die voorschriften hebben we zienswijzen ingediend.

Lees meer...

GS voornemens om vergunning biovergister Botniaweg in te trekken

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân zijn van plan om de oude omgevingsvergunningen voor een grootschalige biovergister aan de Botniaweg bij Marrum in te trekken. Op 1 september hebben ze daartoe een ontwerp-beschikking vastgesteld, waarmee tegemoet wordt gekomen aan het in december 2019 ingediende verzoek door Stichting Duurzaam Marrum mede namens omwonenden van meer dan 30 adressen binnen 450 meter en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk. Een omgevingsvergunning kan na een zorgvuldige belangenafweging al worden ingetrokken als er drie jaar geen gebruik van is gemaakt, maar hier heeft het dus veel langer geduurd.

Lees meer...

27 augustus hoorzitting mestvergister Nieuweweg

Op 27 augustus behandelt de adviescommissie van de bezwaarschrfiten de bezwaren tegen de vergunning die Host heeft gekregen doordat de gemeente de beslistermijn liet verlopen. In dit artikel is uitgelegd waarom er bezwaar is gemaakt. Wilt u de hoorzitting als publiek bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij het team Juridyske zaken van de gemeente via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0519-298888. De zitting is om 15.15 uur aan de Suupmarkt 2 te Dokkum.

Inmiddels heeft de welstandscommissie zeer negatief over de geplande nieuwe loods geadviseerd. Met de hoogte van 10 meter en volledig gesloten gevel vindt de commissie het niet passend dat het pand dicht aan de Nieuwweweg zou komen en uitsteekt voor het bestaande pand. De welstandscommissie adviseert de plaatsing te heroverwegen.

Lees meer...

Duimen voor positief besluit Gedeputeerde Staten

Nadat de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân op 25 juni al raadsbreed een motie had aangenomen, heeft B&W op 7 juli een brief aan Gedeputeerde Staten gestuurd. B&W vraagt in de brief aan GS om van zijn bevoegdheid gebruik te maken om de vergunningen voor een niet gerealiseerde biovergister aan de Botniaweg in Marrum in te trekken. GS hebben als bevoegd gezag over de vergunningen de mogelijkheid om, na een afweging van de verschillende belangen, een vergunning in te trekken als drie jaar geen gebruik van een omgevingsvergunning is gemaakt. De vergunningen zijn verleend in 2008 en 2011.

Lees meer...

Gemeenteraad neemt motie aan voor intrekking vergunningen mestvergister

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft in haar vergadering van 25 juni unaniem een motie aangenomen over intrekking van de vergunningen voor een megavergister aan de Botniaweg. De raad roept het college op om zich in te zetten voor intrekking van deze vergunningen en om hiervoor contact op te nemen met GS van de provincie Fryslân als bevoegd gezag.

Lees meer...