AANZICht.png

Nieuws

Nieuws van stichting Duurzaam Marrum

Toen er rond 2017 plannen waren voor een grote co-vergister aan de Botniaweg en een vergister aan de Nieuweweg is Stichting Duurzaam Marrum opgericht. Dit om vanuit Dorpsbelang en actiecomité No Shit een formele organisatie te hebben voor belangenbehartiging van de inwoners en bedrijven. Dankzij de vele en vaak ruimhartige donaties kreeg de stichting financiële armslag. Deze geldpot is volledig opgegaan aan met name kosten van juridische bijstand. Wel heeft de stichting nu nog een bedrag van ca. € 2.800, verkregen door dwangsommen van de overheid vanwege het niet tijdig beslissen op bezwaarschriften e.d.

Stand van zaken mestvergisters

Voor de Botniaweg zijn er geen vergunningen meer voor een vergister en de huidige eigenaar heeft ook geen plannen in die richting, maar in het bestemmingsplan had het terrein nog wel steeds de bestemming mestvergisting. Maar onlangs heeft de gemeenteraad, o.a. naar aanleiding van inzet vanuit Holwert en Marrum, een bestemmingsplan vastgesteld dat nieuwe (industriële) mestvergisters in de hele gemeente onmogelijk maakt. (Alleen monovergisters voor bedrijfseigen mest zijn nog toegestaan bij boerderijen.) Dus zolang dit nieuwe bestemmingsplan geldt, is er geen risico meer dat er nog een mestvergister aan de Botniaweg kan komen, goed nieuws dus!

De vergister van Biogas Marrum aan de Nieuweweg is er wel gekomen. Deze gaf overlast en volgens gemaakte afspraken tussen het bedrijf, de gemeente, stichting Duurzaam Marrum en andere belanghebbenden gelden er nu strenge geurvoorschriften voor het bedrijf en zijn er diverse maatregelen getroffen. Zo is er een chemische luchtwasser gekomen en is er vorig jaar een overkapping gebouwd waaronder de vaste mest wordt gelost. En er is een grote loods bijgekomen om de dikke fractie van het digestaat inpandig te kunnen laden.

De mestvergister van Biogas Marrum aan de Nieuweweg mag als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan in principe niet uitbreiden. Maar onder de voorwaarden dat er minder geur, geluid en transportbewegingen komen, en de omgeving meeprofiteert kan daarvan worden afgeweken. Uit de zienswijze van Biogas Marrum op het ontwerp-bestemmingsplan blijkt dat het bedrijf wel de wens heeft om uit te breiden.

Stichting Duurzaam Marrum opheffen?

In de huidige situatie hebben we als bestuur van Stichting Duurzaam Marrum (Nathal Prins, Jan van Zeijl, Popke Steen en Titia Jippes) ons beraden of we de stichting willen opheffen. Mocht er in de toekomst weer wat gaan spelen rondom het onderwerp mestvergisting dan kan ook zonder stichting actie worden ondernomen. Maar voordat we een besluit over opheffing nemen, willen we jullie als inwoners de kans geven om hierop te reageren. Misschien zijn er wel mensen die het stokje over willen nemen en daarbij al dan niet de doelstelling van de stichting verbreden. Of misschien heb je suggesties voor een bestemming van het resterende geld. Zelf denken we aan een bestemming in samenspraak met de energiecoöperatie, de leefbaarheidspot of aan duurzaamheidsmaatregelen in een eventuele nieuwe sportzaal.

Voor suggesties kun je tot 15 september contact opnemen met Nathal Prins of Titia Jippes (mailadres Titia: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). In elk geval willen we iedereen bedanken die de afgelopen jaren op welke wijze ook heeft bijgedragen aan de behartiging van de belangen van de Marrumer bewoners en bedrijven met betrekking tot mestvergisting. Al met al kunnen we concluderen dat de inzet best succesvol is geweest.

Namens Stichting Duurzaam Marrum, Nathal en Titia