SCHAAPUITSNEDE.png

Nieuws

Wonen Noordwest Friesland wil ook in Marrum aan de slag

Wonen Noordwest-Friesland heeft plannen met haar woningen, ook die in Marrum. In Marrum bezit Wonen Noordwest Friesland 128 woningen, voor het overgrote deel gezinswoningen. Er is en komt echter meer behoefte aan woningen die geschikt zijn voor 1 of 2 personen en senioren. Daarom gaat Wonen NWF de komende jaren aan de slag. 

De woningcorporatie wil woningen slopen en vervangen door nieuwe, woningen renoveren maar ook woningen verkopen. Bij sloop en nieuwbouw is het zo dat er meer woningen worden gesloopt dan er voor terug komen. Ook zullen er woningen energiezuiniger worden gemaakt.

Doarpsbelang Marrum heeft onlangs met leefheidscoördinator Nicole de Bruijn van Wonen NWF rond de tafel gezeten, waarbij zij het plan heeft toegelicht. Met welke woningen de woningcorporatie concreet plannen heeft, zal zij uiteraard eerst met de bewoners van de betreffende huizen overleggen. Een plan voor sloop en nieuwbouw bijvoorbeeld zal alleen doorgaan als 70% van de huurders er mee instemt. Als alle plannen doorgaan zou Wonen NWF na afloop in ons dorp 105 woningen hebben, waarvan 44 gezinswoningen, 46 woningen geschikt voor 1 à 2 personen en 15 woningen geschikt voor senioren.

Dit alles is vastgelegd in het Strategisch Voorraad Beleidsplan van WonenNWF, zie ook https://www.wonennwf.nl/over-wonen-nwf/nieuws/242-een-woningbezit-klaar-voor-de-toekomst.